Nõuded

Mida ütleb bussisõidu kohta seadusandlus või hea tava? Kuidas sõita bussiga ohutult? Me muidugi peame usaldama bussifirmat, aga väike kontroll tasuks ikkagi teha. 

Ma soovitan tutvuda Transpordiameti poolt koostatud infomaterjalidega veebilehel  https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/3/oppereisid-ja-ekskursioonid Siin on põhjalik ülevaade ekskursioonide korraldamise erinevatest nüanssidest, mille üle peab juba varakult mõtlema ja kuidas peab sõidu ajal käituma.

Vähemalt üks paragrahv Liiklusseadusest vajab rõhutamist: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120062022070?leiaKehtiv

§ 36.   Lapse ohutust tagavad lisanõuded

(1) Juht peab arvestama, et lapse areng ei võimalda veel liiklusolusid terviklikult hinnata.

(2) Nähes teel või tee ääres last või seisvat bussi, millel on lasterühma tunnusmärk ja põlevad ohutuled, peab juht olema eriti tähelepanelik ja sõitma kiirusega, mis võimaldab ohtu vältida.

(3) Asulavälisel teel laste juhuveol kasutatavas bussis võib alla 18-aastaseid istuvaid lapsi vedada üksnes turvavööga varustatud istekohtadel ning seisvate laste vedu on keelatud.

(4) Sõitjateveol, mille eesmärgiks on laste vedu, kasutataval bussil peab esi- ja tagaosas olema lasterühma tunnusmärk ning peatuse ajal peavad põlema ohutuled. Bussijuht ja laste saatja peavad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse.

Bussile on kehtestatud erinevaid nõudeid, milledest mitmeid ei saagi tellija kontrollida. Küll aga on soovitav enne sõidu algust ümber bussi kõndida ja vaadata, kas buss tundub tehliselt korras: 

  • Kas bussil on ees ja taga lasterühma tunnusmärgid?
  • Kas buss ei suitse, ei kolise?
  • Kas rehvidel on veel mustrit, ei ole räbaldunud?
  • Kas tuled töötavad?
  • Kas esi- ja küljeklaasid on terved?
  • Kas kõikidel istmetel on töötavad turvavööd, kas istmed on korralikult põranda küljes kinni? 
  • Kas pagas on paigaldatud ohutult?

Mis nüüd konkreetset bussireisi puudutab, siis lisaks bussi korrasolekule peab ka bussijuht korras olema (puhanud, kaine, terve). Eks me siingi peame bussifirmat usaldama, sest me ju ei tea, näiteks kui kaua juht on juba sõitnud enne, kui ta siia meie juurde saabus.

Kui kaua võib bussijuht (öö)päeva või mitme ööpäeva kohta sõita, millal ja kui palju peab puhkama? See on ju otseselt see teema, mida peab reisi planeerides arvestama!

Guugeldades ja ka bussifirmade veebilehti vaadates, siis mulle tundub, et seda teemat on väga erinevalt kirjeldatud. Mis on reeglid, mis mida peab arvestama:

  • 1-päevasel sõidul?
  • 2- ja enama päevasel sõidul?